دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی در خصوص ثبت نام دانشجویان مستعد دانشگاهها

 تاريخ: 05/05/98

 

بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-1398 نسبت به ثبت نام دانشجویان فعلی دانشگاهها اقدام نماید.
دانشجویان مستعد و علاقمند می توانند از تاریخ 98/04/05 الی 98/05/15 در سامانه اطلاعاتی بنیاد ( سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir ) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت ثبت نام قابل تمدید نبوده و زمان ثبت نام دانشجویان نوورود در هر یک از مقاطع تحصیلی مهر ماه سال جاری خواهد بود که از طریق بنیاد نخبگان اعلام خـواهد شد. ضمناً اطلاعیه مربوط به نحـوه ی ثبت نام به شـرح ذیـل می باشد.
 درج در سايت توسط : روابط عمومی