دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دعوت به تکمیل فرم پیش ثبت نام مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی شیمی

 تاريخ: 09/04/98

 

بسمه تعالی
 
از داوطلبین عزیز شرکت در مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند درخواست می‌گردد نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام فرموده و فایل آن را حداکثر تا تاریخ 1398/04/17 به همراه اسکن فیش واریزی به ایمیل chemoffice@sut.ac.ir  ارسال نمایید.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش