دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 رتبه دانشگاه در طرحهای خارج از دانشگاه سال 1397 براساس آمار ارائه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 تاريخ: 13/03/98

 

 
دانشگاه صنعتی سهند بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت علوم در "نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه (در حال اجرا) به تعداد اعضای هیات علمی"  در بین دانشگاههای کل کشور  رتبه ششم را کسب نمود.
گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اقدامات ، برنامه های جاری و اولویت های سال 98 دفاتر ارتباط با صنعت و دانشگاهها در قسمت ضمائم قابل مشاهده می‌باشد.

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی