دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مهم اداره رفاه در خصوص وام ویژه دکتری

 تاريخ: 12/03/98

 به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که برای سه ماهه بهار و تابستان متقاضی وام ویژه دکتری هستند لازم است فرم شماره 2 مربوط به وام درخواستی خود را نهایتا تا 22 خرداد ماه به اداره رفاه دانشجویی تحویل دهند. بدیهی است عدم تحویل فرم مزبور تا تاریخ اعلامی به منزله انصراف از درخواست وام می باشد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان