دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آگهی دعوت به مصاحبه از معرفی شدگان آزمون نیمه متمرکز مقطع دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 04/03/98

 

بسمه تعالی

به اطلاع معرفي شدگان آزمون نيمه متمركز مقطع دكتري دانشگاه صنعتی سهند مي­رساند كه مصاحبه اين افراد مطابق برنامه زمانبندي مندرج در فایل پیوست اين اطلاعيه انجام خواهد گرفت.

داوطلبان مي­بايست در تاريخهاي مشخص شده براي هر رشته از ساعت 9 الي 13 به آدرس: تبريز-شهر جديد سهند-پرديس دانشگاه صنعتي سهند- اداره تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند. مكان انجام مصاحبه پس از مراجعه اوليه به اداره تحصيلات تكميلي، دانشكده مربوطه بوده و زمان مصاحبه به هيچ وجه تمدید یا تجدید نخواهد شد.
 
اداره تحصیلات تکمیلی
  درج در سايت توسط : اداره آموزش