دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انعقاد قرارداد افزایش ظرفیت واحد تصفیه خانه فاضلاب مراغه توسط دکتر سیروس ابراهیمی

 تاريخ: 26/12/97

 

به گزارش روابط عمومی  دانشگاه صنعتی سهند،شرکت دانش بنیان طلوع گستر زیست فناور به سرپرستی آقای دکتر ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند، قرارداد افزایش ظرفیت فعلی تصفیه خانه شهر مراغه با استفاده از روش پیشرفته گرانولی را با شرکت آب و فاضلاب شهرستان مراغه منعقد کردند.
دکتر ابراهیمی اعلام کردند با توجه به تکمیل ظرفیت واحد تصفیه فاضلاب مراغه و لزوم ارتقای ظرفیت مدول های فعلی، مطالعات اولیه نشان داد که امکان افزایش ظرفیت تصفیه خانه موجود تا 80 درصد امکان پذیر باشد.  لذا در قالب این قرارداد براساس آخرین فنآوری های صنعت تصفیه و با استفاده از روش گرانولی پیشرفته و با انجام یک سری تغییرات در سیستم کنترلی، در مرحله اول ظرفیت تصفیه مدول دوم حداقل 40 درصد نسبت به ظرفیت فعلی افزایش یابد. ایشان افزودند، ‌با اجرای این طرح بخش زیادی از مشکلات موجود در دفع فاضلاب شهر مراغه مرتفع خواهد گردید. لازم به ذکر است مراحل مقدماتی این طرح انجام یافته و تجهیزات مربوطه خریداری شده و پیش بینی می گردد ظرف دو ماه آینده این واحد بر اساس روش  نوین تصفیه راه اندازی شده ومورد  بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود تلاش برای امکان افزایش ظرفیت واحدهای موجود تصفیه خانه ها بر اساس فنآوری های نوین اولین بار مطرح می شود و همزمان تلاش مشابه ی نیز توسط یک شرکت هلندی در یکی از تصفیه خانه های کشور ایرلند قرار است انجام بگیرد.  
ایشان ادامه دادند افزایش موفقیت آمیز ظرفیت واحد تصفیه خانه مراغه می تواند مقدمه خوبی برای افزایش ظرفیت سایر واحدهای تصفیه فاضلاب در کشور باشد. در صورت موفقیت آمیز بودن ایده افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه خانه ها بدون نیاز به احداث واحد جدید، در هر تصفیه خانه  بستگی به اندازه تصفیه خانه، صرفه جویی دهها تا چند صد میلیارد تومانی را می توان انتظار داشت.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به نامبرده و جامعه علمی دانشگاه تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارد. 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی