دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و مجتمع مس سونگون امضاء شد +تصاویر

 تاريخ: 12/12/97

 جلسه امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی سهند به نمایندگی آقای دکتر قره باغی و مجتمع مس سونگون به نمایندگی آقای مهندس شریفی روز پنجشنبه مورخ 1397/12/09 در محل مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه صنعتی سهند و با حضور آقای دکتر توکلی رئیس مجمع کارآفرینان استان و آقای دکتر مرادی دبیر کانون کارآفرینان استان  و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه و مجتمع مس برگزار شد. دراین جلسه آقای مهندس شریفی بر استفاده بیشتر از تخصص افراد دانشگاهی و توان اعضای هیات علمی در امور پژوهشی مجتمع تاکید فرمودند و یادآور شدندکه مجتمع مس سونگون در امور کارورزی ، کارآفرینی، اشتغال زائی و توسعه اقدامات عملی و قابل توجهی را تا بحال انجام داده است و در حال حاضر حدود چهارهزار نفر بصورت مستقیم در مجتمع مس سونگون مشغول بکار می باشند. آقای دکتر توکلی بر ترویج فرهنگ فعالیت و مفید بودن برای جامعه، در بین افراد دانشگاهی تاکید فرمودند. در ادامه آقای دکتر قره باغی ریاست محترم دانشگاه بعد از ارائه آمار در خصوص فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه، اشاره‌ای به تعداد شرکت های فن آور و دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و مرکز نوآوری دانشگاه نمودند و اظهار امیدواری نمودند که اعضای هیات علمی با استفاده از علوم روز بتوانند در جهت بهبود تولید و عملیاتی نمودن تفاهم نامه ها گامهای موثری را بردارند. و بعد از ارائه نقطه نظرات سایر حاضرین تفاهم نامه به امضاء طرفین رسید.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی