دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 موافقت وزارت علوم با تشکیل قطب علمی کاتالیست ها و سنتز پلیمری های استایرنی دانشگاه

 تاريخ: 08/12/97

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه وزارت علوم با تشکیل قطب علمی کاتالیست ها و سنتز پلیمری های استایرنی دانشگاه در جلسه شورای قطب های علمی مورخ 97/11/01 موافقت نمود.
اعضای قطب علمی مذکور عبارتند از :
1ـ دکتر فرهنگ عباسی
2ـ دکتر علی اکبر بابالو
3ـ دکتر مصطفی رضایی
4ـ دکتر بابک قنبرزاده هوجقان
5ـ دکتر بهزاد پورعباس خیرالدین
6ـ دکتر نقدعلی چوپانی
7ـ دکتر مهدی سلامی کلجاهی
8ـ دکتر غلامرضا مهدوی نیا
9ـ دکتر میرکریم رضوی


 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی