دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان محترم ساکن سراهای دانشجویی

 تاريخ: 14/08/97

 مفاد آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان در خصوص اجاره بهای خوابگاهها را به شرح ذیل به استحضار می رساند.
دانشجویانی که درخواست خوابگاه داده و یا درخوابگاه ساکن می باشند درصورتی که قصد انصراف داشته باشند طبق آئین نامه صندوق رفاه دانشجویان تا 30 مهر ماه  مهلت دارند انصراف کتبی خود را به امور خوابگاهها ارائه فرمایند. بدیهی  بعد از این تاریخ اجاره بهای خوابگاه جزو دیون دانشجو محسوب شده و به علت ثبت اسکان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان امکان لغو و یا استرداد مبلغ پرداختی به هیچ وجه میسر نخواهد بود.
ثبت بدهی خوابگاه (بصورت  وام)  تا 90 روز اول شروع نیمسال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود. دانشجویانی که توان مالی لازم را جهت پرداخت اجاره بهای خوابگاه ندارند با دریافت نامه از معاونت محترم دانشجویی و تحویل به امور خوابگاهها نسبت به ثبت بدهی اقدام نمایند.
مبلغ اجاره بهای  خوابگاه در 90 روز اول شروع نیمسال تحصیلی دارای تخفیف می باشد.
*فیش های تحویلی و یا مبلغ درج شده در پورتال دانشجویی به صورت پیش فرض با تخفیف ثبت شده است.
دانشجویانی که تا پایان نیمسال تحصیلی نسبت به پرداخت اجاره بهای خود اقدام ننمایند شامل جریمه 12 درصدی برمبنای محاسبه سالانه خواهند شد. نحوه پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت اینترنتی از طریق مراجعه به پورتال دانشجویی (bp.swf.ir)  و یا با مراجعه به دفتر امور خوابگاهها و واریز از طریق دستگاه کارت خوان.
خواهشمند است  قبل از  24 آذر  ماه نسبت به پرداخت  مبلغ اجاره بهای  خوابگاه  اقدام  نمایید.  برابر  مقررات  در  صورت  عدم  پرداخت  و یا عدم ثبت   بدهی  بصورت وام تا تاریخ مقرر،  سامانه  اتوماسیون  آموزشی، تغذیه و  تردد دانشجویان  بدهکار تا  تسویه کامل  اصل بدهی  و  جریمه آن،  بصورت  خود  کار  مسدود  خواهد  شد.                                    
با آرزوی  توفیق، اداره امور  خوابگاه ها درج در سايت توسط : امور دانشجویان