دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397

 تاريخ: 09/07/97

 

فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397

بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان آغاز گردیده است. کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir/nemooneh  و مطالعه دقیق آئین نامه، اصلاحیه و شیوه نامه اجرایی، با درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایند.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان