دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص محدودیت ارائه خوابگاه

 تاريخ: 18/06/97

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با عنایت به محدودیت فضای خوابگاه های دانشجویی امکان اسکان دانشجویان ذیل  در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 مقدور نخواهد بود:
1- دانشجویان ترم 6 و به بعد کارشناسی ارشد
2- دانشجویان  ترم 10 و به بعد دکتری و کارشناسی
3- دانشجویان نوبت دوم
4- دانشجویان جدیدالورودی که فاصله محل سکونت آنها از دانشگاه کمتر از صد کیلومتر باشد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان