دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 زمان برگزاری مصاحبه دکتری مهندسی عمران سال 97 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 23/03/97

 پیرو اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر انجام مصاحبه از معرفی شدگان آزمون دکتری رشته مهندسی عمران در تاریخ های  11 و 12 تیرماه 1397  زمان مصاحبه گرایش های مختلف در رشته مهندسی عمران این دانشکده به شرح زیر انجام میگیرد:

رشته گرایش کد رشته محل تاریخ مصاحبه زمان
مهندسی عمران سازه 3523 97/4/11 8/30 صبح
مهندسی عمران سواحل و بنادر و سازه های دریایی 3664 97/4/11 14 بعداز ظهر
مهندسی عمران ژئوتکنیک لرزه ای(بورس اعزام به خارج) 3579 97/4/11 8/30 صبح
مهندسی عمران ژئوتکنیک 3594 97/4/11 8/30 صبح
مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی 3631 97/4/11   8/30 صبح
 

تبصره :
متقاضیانی که به علت مصاحبه در دانشگاههای دیگر نتوانند در زمان مقرر 1397/4/11 در مصاحبه شرکت نمایند، می توانند با ارائه مستندات در مورخه 1397/4/12 صبح ساعت 8/30 جهت مصاحبه به دانشکده مهندسی عمران مراجعه نمایند.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش