دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در بین دانشگاههای سطح 4 به عنوان مرکز برتر انتخاب گردید

 تاريخ: 29/02/97

 

 مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در بین دانشگاههای سطح 4 (کمتر از 5000 دانشجو) در سال 1397 به عنوان مرکز برتر بهداشت و درمان انتخاب و از طرف سازمان امور دانشجویان مورد تقدیر قرار گرفت. ضمن قدردانی از ریاست و کارکنان این مرکز،  برای این عزیزان از خداوند متعال موفقیت بیش از پیش را خواستاریم.
 
 درج در سايت توسط : امور دانشجویان