دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 نتایج شمارش آراء دور دوم انتخابات یازدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان

 تاريخ: 19/02/97

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان