دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر در زمان برگزاری امتحانات روز چهارشنبه مورخ 27/10/96

 تاريخ: 27/10/96

 

 
به اطلاع می رساند با توجه به بارش برف امتحانات  صبح روز چهارشنبه  مورخ 27/10/96به ترتیب در ساعات 9:30 و 11:30 برگزار خواهد شد.
                                                                                                                                                                                           معاونت آموزشی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش