دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کارگاه آموزشی ایمنی کار با مواد شیمیایی

 تاريخ: 15/08/96

 واحد ایمنی دانشگاه برگزار می کند.کارگاه آموزشی ایمنی کار با مواد شیمیایی
 
دوره اول:
روز دوشنبه مورخ  1396/08/15
 ساعت:  14-10:30
 مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک ، ساختمان خواجه نصیر طوسی
 
دوره دوم:
 روز چهارشنبه مورخ  1396/08/17
ساعت    13-11  و  16-14
 مکان: سالن آمفی تئاتر شهید آوینی ساختمان علامه جعفری
 
کلیه متقاضیان شرکت در این کارگاه می توانند به اختیار یکی از دو دوره فوق را انتخاب و در آن شرکت نمایند


 درج در سايت توسط : روابط عمومی