دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مهم اداره رفاه دانشجویی در خصوص وام ویژه دکتری

 تاريخ: 06/08/96

 

اطلاعیه مهم اداره رفاه در خصوص وام ویژه دکتری
 
به اطلاع می رساند تمامی دانشجویان دکتری ورودی 96 که وام ویژه دکتری از صندوق رفاه درخواست نموده اند به دلیل عدم صدور مجوز ثبت درخواست ایشان از طرف سامانه صندوق رفاه، لازم است در اسرع وقت نوع وام درخواستی خود از صندوق رفاه را به وام توسعه تعاون تغییر داده و فرمهای 1 و 2 مربوط به آن وام را تکمیل و تا 10 آبان ماه سال جاری به اداره رفاه دانشجویی تحویل دهند. بدیهی است در غیر این صورت وامی برای این عزیزان پرداخت نخواهد شد.

فرم شماره 1

فرم شماره 2


 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان