دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه

 تاريخ: 22/07/96

 

فراخوان بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1396
 

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان آغاز گردیده است. لذا کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه دانشجوی نمونه به آدرس http://www.nemooneh.saorg.ir تا پایان مهر ماه سال جاری ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و اصلاحیه آن بهمراه شیوه نامه با درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایند.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان