دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فعال شدن دانشجویان ورودی 96 در سامانه آموزشی

 تاريخ: 18/07/96

 به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 96 دانشگاه می رساند اکانت دانشجویان در سامانه آموزشی فعال شد 
دانشجویان با انتخاب 
    نوع کاربری   دانشجو 
                     
    کد کاربری شماره دانشجویی
                   
      رمز عبور   شماره شناسنامه 

وارد سامانه شده و پس از تکمیل فرم پایش فرهنگی  و خروج و ورود مجدد سایر قسمتهای سامانه فعال خواهد شد  .
یاد آوری می شود پس از ورود به سیستم نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید
                                                                 اداره کا آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش