دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مراسم سینه زنی خیابانی هیئت عزاداران دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند تبریز به روایت تصویر

 تاريخ: 10/07/96

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی