دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه پذیرش و ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 96

 تاريخ: 21/06/96

 به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه صنعتی سهند که در بازه زمانی بیست تا بیست  و دوم شهریورماه 96 موفق به حضور دردانشگاه  و تحویل مدارک خود نشده اند می رساند که صرفا روز شنبه مورخ 25/6/96 این دانشجویان می توانند جهت ثبت نام حضوری به محل دانشگاه صنعتی سهند مراجعه نمایند.
                                                                                   اداره تحصیلات تکمیلی 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش