دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره 3 اداره امور دانشجویان در خصوص اسکان خوابگاههای برادران

 تاريخ: 21/06/96

 

نظر به اینکه به تعدادی از دانشجویان غیربومی کارشناسی ارشد ورودی مهر  94 و ما قبل آن، یا دانشجویان کارشناسی و دکتری ورودی 92 و ما قبل که هنوز دانش آموخته نشده­اند، خوابگاه تعلق نگرفته است، از دانشجویان ساکن (مجاز) در خوابگاه برادران، استدعا دارد جهت تشریک مساعی در صورت امکان یکی از دوستان خود را به عنوان نفر پنجم به صورت مهمان صرفاً برای ترم جاری پذیرا باشید. برای قدرشناسی از دانشجویان میزبان یک دستگاه یخچال 6 فوت، بدون اخذ هزینه مشارکت به اتاق ایشان اعطاء خواهد شد.
توفیق و سربلندی همه دانشجویان عزیز بویژه میزبانان افتخاری را مسئلت می نمایم.
 
تو نیکی می کن و در دجله انداز         که ایزد در بیابانت دهد باز
 
     مدیر امور خوابگاهها

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان