دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره های کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی سال 96 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 12/06/96

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون و استعداد درخشان دانشگاه  در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 96 دانشگاه صنعتی سهند می رساند پذیرش این دانشجویان صرفا به صورت حضوری و طبق برنامه زمانی اعلام شده برای  پذیرش دانشجویان  معرفی شده سازمان سنجش آموزش کشورو  طبق ضوابط ، شرایط و مدارک مندرج در اطلاعیه های پذیرش و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید انجام خواهد گرفت        اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 درج در سايت توسط : اداره آموزش