شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 اعضا هیئت ریسه شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی در سال 92-93 مشخص گردید

 تاريخ: 28/09/92

 اعضای هیئت ریسه شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران برای یک دوره یک ساله به شرح زیر معین گردید.

  
مهسا میرلو رئیس شاخه
حامد هروی نائب ریئس
مهران خسروانی دبیر شاخه


شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران به عنوان اولین شاخه دانشجویی ایران زیر نظر دکتر افشین ابراهیمی به عنوان استاد مشاور فعالیت خود را انجام می دهد.


 درج در سايت توسط : رئیس شاخه دانشجویی