شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 کارگاه آموزشی شبیه سازی با متلب

 تاريخ: 19/11/93

 این دوره ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند می باشد. هزینه این دوره مبلغ ۳۵ هزار تومان می باشد که افراد جهت ثبت نام لازم است هرینه را به شماره کارت 6273533010286931 به نام آقای مهران خسروانی دبیر شاخه دانشجویی واریز فرمایند و سپس از طریق لینک زیر ثبت نام خود را تکمیل نمایند. در صورت مشکل در ثبت نام افراد می توانند بعد از پرداخت هزینه به صورت حضوری با در دست داشتن فیش،  در کلاس حضور فرمایند و پیشتر نیز از طریق ایمیل با ارسال نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و شماره تماس مراتب حضور را جهت هماهنگی های بعدی اعلام فرمایند.
لینک ثبت نام: http://sut.ac.ir/ismvip/workshopreg.aspx?ID=19


 درج در سايت توسط : رئیس شاخه دانشجویی