شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 کسب مدال طلا در نمایشگاه جهانی اختراعات کره جنوبی

 تاريخ: 06/10/93

 تیم دانشگاه صنعتی سهند متشکل از آقای مهران خسروانی و با همکاری آقایان اسماعیل بهزادی و مهندس مسعود سیفایی در نمایشگاه جهانی اختراعات کره جنوبی موفق به کسب مدال طلا و جایزه ویژه کشور لهستان شدند. شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و ‍‍پردازش تصویر ایران این موفیقت را به این عزیزان تبریک عرض می نماید.


 درج در سايت توسط : مشاور شاخه دانشجویی