شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 دوره های آموزشی ترم مهر شاخه دانشجویی انجمن

 تاريخ: 03/08/93

 شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در ترم جاری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متنوعی نموده است که دانشجویان علاقمند لازم است جهت آگاهی از لیست دوره ها به بخش دوره های آموزشی  مراجعه فرمایند. شایان ذکر است که در پایان برخی از این دوره ها گواهی پایان دوره به افراد شرکت کننده اهدا خواهد شد. لیست کلاس ها به تدریج به بخش دوره های آموزشی ازوده خواهد شد. در صورت نیاز به دوره های جدید افراد می توانند با ارسال ایمیل به شاخه دانشجویی مراتب درخواست خود را اعلام نمایند.
ایمیل شاخه : ismvip@sut.ac.ir


 درج در سايت توسط : رئیس شاخه دانشجویی