شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 حضور در مسابقات روباتیک خانه کارگر

 تاريخ: 07/07/93

 دبیرشاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران جناب آقای مهران خسروانی با حضور در پنجمین دوره مسابقات ملی روباتیک خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران توانست مقام دوم را کسب نماید. شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران این موفقیت را به ایشان و اعضای شاخه دانشجویی تبریک عرض می نماید.


 درج در سايت توسط : مشاور شاخه دانشجویی