شاخه دانشجویی انمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - اخبار

 دریافت فرم عضویت

 تاريخ: 03/03/93

 دانشجویان علاقمند به عضویت در شاخه دانشجویی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران می توانند جهت عضویت حقیقی از بخش دانلود سایت  جهت دریافت فرم اقدام نمایند و یا اینجا کلیک فرمایند.


 درج در سايت توسط : رئیس شاخه دانشجویی