دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 اعطای سهمیه فرصت مطالعاتی داخل و خارج

 تاريخ: 01/04/00

 به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی سال 96 و 97 که از پیشنهاد پایان نامه خود دفاع نموده اند می رساند که برای 6 ماهه اول سال 1400 تعداد دو سهمیه فرصت مطالعاتی داخل و دو سهمیه فرصت مطالعاتی خارج به دانشگاه ما اختصاص یافته است لذا از دانشجویان واجد شرایط درخواست می شود مدارک خود را در اسرع وقت جهت بررسی به دانشکده های مربوطه ارسال نمایند.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی