دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 پذیرش آزمون زبان دانشگاههای تبریز، تهران و تربیت مدرس و آزمون TELP iBT

 تاريخ: 14/10/99

 به استحضار دانشجویان دکتری می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و لغو اغلب آزمونهای زبان در کشور و مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، برای کلیه دانشجویان دکتری جهت گذراندن آزمون جامع، نمره قبولی در آزمون زبان دانشگاههای تبریز، تربیت مدرس و تهران (50 از 100) قابل قبول می باشد. همچنین با توجه به برگزاری آزمون زبان TELP iBT توسط برخی از دانشگاهها به صورت مجازی در کشور و با توجه به مجوز معاون محترم آموزشی وزارت عتف کسب نمره 50 از 100 در این آزمون نیز برای صدور مجوز برگزاری آزمون جامع قابل قبول می باشد.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی