دانشگاه صنعتی سهند - آیین نامه ها

 موارد مهم در پذیرش دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1400-1401 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 11/08/99

 موارد مهم در پذیرش دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1400-1401 دانشگاه صنعتی سهند

 1.  لازم است شرایط دانشجو از نظر تحصیلی، رتبه و فارغ التحصیلی کاملا مطابق با آیین نامه باشد و در صورتی که دانشجو شرایط آیین نامه پذیرش بدون آزمون با سهمیه استعداد درخشان را نداشته باشد، قبولی وی در هر مرحله­ای از پذیرش لغو خواهد شد و مسولیت آن به عهده دانشجو است.
 2. براساس مفاد آیین نامه، دانش­آموختگان کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) نمی­توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
 3. دانشجو می­بایست حداکثر تا تاریخ 31/6/1400 فارغ التحصیل شود. در غیر اینصورت پذیرش آنان لغو خواهد شد.
 4. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرش شده براساس آیین نامه مجاز نیست. لذا بعد از تائید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان تغییر رشته و دانشگاه (حتی در صورت موافقت دانشگاه ها) برای آنان میسر نخواهد بود.
 5. دانش­آموختگان دوره های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته­شدگان آزمون اختصاصی (داخلی)، پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی مشمول این آیین نامه برای اخذ پذیرش در کارشناسی ارشد نمی­باشند.
 6. اسامی پذیرش شدگان باید توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تائید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تائید این سازمان است.
 7. هر دانشجو صرفا می­تواند نسبت به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید. لذا به اطلاع دانشجویانی که در فراخوان دانشگاه صنعتی سهند پذیرفته شده­اند، می­رساند دانشجویانی که از چند دانشگاه موفق به اخذ پذیرش شده­اند حداکثر تا تاریخ 1/6/99 مراتب انصراف از تحصیل خود در دانشگاه صنعتی سهند را از طریق درخواست امضاء و اسکن شده به همراه مشخصات کامل به آدرس Talent@sut.ac.ir ارسال نمایند تا جایگزینی افراد ذخیره به موقع انجام شود.
توجه: ورود اطلاعات یک متقاضی به صورت همزمان در پرتال دو دانشگاه امکانپذیر نیست و بعد از تائید نهایی سازمان، امکان بررسی وضعیت متقاضیان انصرافی برای حذف اطلاعات آنان و یا بررسی و تائید وضعیت پذیرش متقاضیان ذخیره وجود ندارد.
 1. در هر زمان (حتی فارغ التحصیلی) مشخص شود که فرد پذیرش شده فاقد شرایط آیین نامه مربوط است، پذیرش وی لغو و عواقب ناشی از آن بر عهده متقاضی است.
 2. پذیرش شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان بعد از انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می­شوند.
 3. پذیرش شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلات تکمیلی به محض ورود مشمول مقررات آموزشی می­شوند.
 4. عدم مراجعه برای ثبت نام در زمان تعیین شده از طرف دانشگاه، به منزله انصراف از تحصیل بوده و جایگزینی افراد ذخیره توسط دانشگاه صورت خواهد گرفت و حق هرگونه اعتراضی از دانشجو سلب شده و در این مورد مسولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود.
 
"دفتر استعداد درخشان دانشگاه صنعتی سهند"
 
  درج در سايت توسط : مرکز استعدادهای درخشان