دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه های مهم از بنیاد ملی نخبگان

 اطلاعیه شماره 1 بنیاد ملی نخبگان

 تاريخ: 12/03/99

 

اطلاعیه شماره 1
پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1399-1400


 درج در سايت توسط : مرکز استعدادهای درخشان